FAQ

Allmänna frågor

Genom en förebyggande insats kan kostsamma och besvärliga vattenskador undvikas. Vi spolar rent hela avloppssystemet med ett högt varmvattenflöde och lågt tryck. Det låga trycket är viktigt för att inte skada rören. Syftet är att på ett tidigt stadium minska risken för stopp på grund av avlagringar i rören och därmed förlänga rörens livslängd.
En rörspolning startar alltid i bottenplan eller källare där rören spolas rena hela vägen ut till huvudledningen ute i gatan. För att det skall bli riktigt rent dras rensslangen fram och tillbaka flera gånger. Ibland kan det finnas avlagringar som inte lossnar. Då görs en så kallad mekanisk rensning, vilket innebär att vi fräser rent rören med speciella renskedjor och skärhuvud. När huvudrören är helt rena spolar vi rent fastighetens alla stickledningar. För att kunna genomföra detta behöver vi tillträde till lägenheter och övriga utrymmen. Antingen är boende hemma och öppnar upp eller lämnas kompletta uppsättningar med nycklar, larmkoder etc. till ansvarig på GVO innan rörspolningen inleds. Fastighetsskötaren ansvarar för att GVOfår tillträde till övriga utrymmen. Vi börjar alltid på nedersta våningen och jobbar oss uppåt i fastigheten för att inte orsaka stopp som kan uppstå om man arbetar i omvänd ordning.
Stam är namnet på det vertikala (stående) rör som förgrenar sig ut i fastigheten. Ett så kallat ”stambyte” innebär att man byter ut alla befintliga avloppsrör i fastigheten inklusive stickledningar. Det betyder att man måste bila upp golv och väggar för att komma åt att byta ut ledningarna. Ett alternativ till stambyte kan i många fall vara relining.
Spolning av rören görs för att säkra funktionen. Var tredje till femte år är ett bra tidsintervall för att vara säker på att stopp och beläggningar inte orsakar översvämningar och fuktskador. Kännetecken på problem är till exempel när det börjar bubbla i avloppet eller när vatten börjar ”komma tillbaka” vid spolning i toalett eller vask. Dessa stopp kan snabbt leda till allvarliga fuktskador.
Nej, det är inte speciellt smutsigt. Det kan lukta lite illa och en mindre mängd vätska kan samlas på golvet när vattenlåsen öppnas för att spola rent rören. Vi torkar upp efter oss. För att underlätta spolningsarbetet är det viktigt att hyresgästen tömmer eventuella underskåp under handfat i badrum samt skåp under diskbänken. 
För att enkelt och säkert komma fram med spolslang och annan utrustning bör även värdefulla och ömtåliga saker som finns inom arbetsområdet plockas bort.
Att upptäcka en läcka i ett rörsystem är inte lätt då den sällan syns på väggar eller golv innan den har pågått en längre tid. Ett bra sätt att lokalisera läckor eller återkommande stopp är att filma rörsystemet och därefter vidta lämpliga åtgärder. Filmning görs alltid efter spolning när rörväggarna är rena. Kameran, som har en inbyggd ljuskälla, åker fram och tillbaka genom rören och filmar dess insida.
Rörspolning eller stamspolning är en förebyggande insats med syfte att förhindra stopp i fastighetens avlopp. Avlagringar, som sitter på insidan av rören, spolas bort med varmvatten och högt vattenflöde. Ibland sitter dock avlagringarna så hårt på insidan av rören att det krävs en så kallad rensning. Rensningen utförs med speciella skärhuvuden eller renskedjor som slår bort avlagringarna, såsom stenar, betong och rost. Rörrensning är en akut åtgärd för att lösa stopp i avloppen, men kan också vara en del av en rör- eller stamspolning.
Ja, i princip alla vanligt förekommande stopp går att åtgärda med någon av våra metoder. Antingen med rörspolning med varmvatten under högt vattenflöde eller med mekanisk rörrensning med hjälp av skärhuvuden och renskedjor.