Hoppa till innehåll

Våra tjänster

Vi är specialister på avloppsrensning och underhåll och erbjuder ett brett utbud av tjänster för alla behov, oavsett om det gäller hemmet eller företaget. 

Högtrycksspolning

Behöver ditt avlopp en rejäl rengöring? Vi har lösningen med vår högtrycksspolningstjänst. Vi använder hetvatten och högt tryck för att effektivt rensa bort alla beläggningar och blockeringar i rören. Dessutom erbjuder vi fräsning för att ta bort envisa rötter och andra hinder. Kluckande ljud brukar vara det första tecknet på att rören börjar bli igensatta, där en underhållsspolning kan vara lösningen för att förhindra framtida stopp. 

Slamsugning

För att hålla ditt avloppssystem i toppskick erbjuder vi slamsugningstjänster. Vi tar hand om allt från fett- och oljeavskiljare till slamtoaletter och dagvattenbrunnar, så att du kan vara säker på att ditt avlopp fungerar smidigt och effektivt. Dessa är viktiga att hållas rena så att slam, fett och andra material inte åker ut i ledningsnätet och orsakar stopp. 

GVO i Dalarna

Kamerainspektion

Med vår kamerautrustning kan vi inte bara lokalisera och sondera ditt rörsystem utan också ge dig fullständig dokumentation och statuskontroll. På så sätt kan vi snabbt identifiera eventuella problem och ta itu med dem innan de blir större. 

Vi arbetar med allt från vanliga bostäder till stora industrier och hanterar alla typer av avloppsledningar, inklusive färskvattenledningar, spillvatten och dagvatten. Dessutom kan vi med vår hetvatten- och högtrycksteknik även ta hand om rengöring av öppna ytor som fasader och kärl.